Alt på ein gong!

Ein blir jo alltid mint på at ein må ha ein sparekonto, eller ein bufferkonto. Ein konto med avsette midlar til utgifter som kjem brått på. Vel den, og nokre sparekontoar har vi verkeleg fått dra nytte av i det siste!

Vi pussar opp utleige-leiligheita, noko vi har spart opp til, og planlagt. Det vi ikkje hadde planlagt var at tørketrommelen skulle ryke, kjapt etterfølgt av kjøleskapet. Då måtte vi berre invisterte vi i ny tørketrommel, og nytt kjøleskap. For det er faktisk naudsynt med begge deler!
Så kom utgifta med nye vinterdekk, som for såvidt var forventa, men når bilen streika og vi måtte ha nytt batteri  i tillegg så blei det litt i overkant med utgifter på bilen i tillegg til ein del andre utgifter på service og delar tidlegare i år.
Forbauset smilefjes

 

Så folkens! Det er ikkje dumt med ein bufferkonto. For ei ulukke kjem sjeldan åleine, og som regel passar det aldri!

Men vi klagar ikkje, så lenge vi kan betale alt så er vi nøgde. Kontoane våre er no klare til å kome på betringens veg etter nyttår. Det kan nok seiast at budsjettet på leilighetsoppussinga ikkje heilt er innanfor rammene heller. For når ein først har begynt så må enn jo berre fikse det ein ser langs med også, og så kan enn like godt ta det ein ikkje ser samtidig. Men det var inga bombe at det ballar på seg.

Berre 38 dagar til Jul i dag. Er vel berre å brette opp ermane til den!
I år blir det heimesnikra gåver, hahaha.
Smilefjes som blunker

Dagens preike var at Det er lurt å ha ein bufferkonto Smilefjes som blunker

This entry was posted in Blogg.

Leave a Reply